Chat with us, powered by LiveChat
JURIDISK
RESELLER
SOFTWARE ASSURANCE
Erhvervskunder
telephone
Hjælp med opsætningen
+49 69 173261340
 

Generelle vilkår og betingelser med kundeoplysninger

Indholdsfortegnelse

 1. Gyldighedsområde
 2. Indgåelse af kontrakten
 3. Fortrydelsesret
 4. Priser og betalingsbetingelser
 5. Leverings- og forsendelsesbetingelser
 6. Tildeling af brugsrettigheder til digitalt indhold
 7. Tildeling af brugsrettigheder til licensnøgler
 8. Forbehold af ejendomsret
 9. Ansvar for mangler (garanti)
 10. Indløsning af reklamekuponer
 11. Gældende ret
 12. Sted med jurisdiktion
 13. Adfærdskodeks
 14. Alternativ tvistbilæggelse

1) Anvendelsesområde

1.1 Disse generelle vilkår og betingelser (i det følgende benævnt "AGB") fra Wiresoft Ltd. & CO. KG (i det følgende benævnt "sælger") gælder for alle aftaler om levering af varer, som en forbruger eller iværksætter (i det følgende benævnt "kunde") indgår med sælgeren i forbindelse med de varer, som sælgeren præsenterer i sin online-shop. Der gøres hermed indsigelse mod inddragelse af kundens egne vilkår og betingelser, medmindre andet er aftalt.

1.2 For kontrakter om levering af digitalt indhold gælder disse vilkår og betingelser tilsvarende, medmindre andet udtrykkeligt er reguleret.

1.3 Disse generelle vilkår og betingelser finder tilsvarende anvendelse på kontrakter om levering af licensnøgler, medmindre andet udtrykkeligt er aftalt. I denne forbindelse er sælgeren forpligtet til at stille en licensnøgle til rådighed for brugen af den af ham beskrevne software eller det beskrevne indhold samt til at give de kontraktligt aftalte rettigheder til brugen af den pågældende software eller det pågældende indhold. Kunden erhverver ingen intellektuelle ejendomsrettigheder til softwaren eller indholdet. Den respektive produktbeskrivelse i sælgerens online-shop er afgørende for kvaliteten af softwaren eller indholdet.

1.4 En forbruger i henhold til disse almindelige forretningsbetingelser er enhver fysisk person, der indgår en retshandel med henblik på formål, som overvejende hverken kan henføres til hans erhvervsmæssige eller selvstændige erhvervsmæssige virksomhed. En iværksætter i henhold til disse betingelser er en fysisk eller juridisk person eller et retsevnefuldt partnerskab, som ved indgåelse af en juridisk transaktion handler som led i udøvelsen af sin kommercielle eller selvstændige erhvervsmæssige virksomhed.

1.5 Digitalt indhold er i henhold til disse betingelser alle data, der ikke er på en fysisk databærer, som er fremstillet i digital form og leveres af sælgeren under indrømmelse af visse brugsrettigheder, der er nærmere reguleret i disse betingelser.

2) Indgåelse af kontrakten

2.1 Produktbeskrivelserne i sælgers online shop er ikke bindende tilbud fra sælgers side, men tjener til at afgive et bindende tilbud fra kundens side.

2.2 Kunden kan afgive tilbuddet via den online-bestillingsformular, der er integreret i sælgerens online-shop. Når kunden har lagt de valgte varer i den virtuelle indkøbskurv og gennemgået den elektroniske bestillingsproces, afgiver han/hun et juridisk bindende kontraktligt tilbud på de varer, der er indeholdt i indkøbskurven, ved at klikke på knappen, der afslutter bestillingsprocessen. Desuden kan kunden også sende sit tilbud til sælgeren pr. fax, e-mail, post eller via en online-kontaktformular.

2.3 Sælgeren kan acceptere kundens tilbud inden for fem dage,

Hvis der findes flere af de ovennævnte alternativer, indgås kontrakten på det tidspunkt, hvor et af de ovennævnte alternativer indtræder først. Fristen for accept af tilbuddet begynder dagen efter, at kunden har sendt tilbuddet, og slutter ved udløbet af den femte dag efter afsendelsen af tilbuddet. Hvis sælgeren ikke accepterer kundens tilbud inden for ovennævnte frist, anses dette for at være en afvisning af tilbuddet med den konsekvens, at kunden ikke længere er bundet af sin hensigtserklæring.

2.4 Hvis der vælges en betalingsmetode, der tilbydes af PayPal, vil betalingen blive behandlet via betalingstjenesteudbyderen PayPal (Europe) S.à r.l. et Cie, S.C.A., 22-24 Boulevard Royal, L-2449 Luxembourg (i det følgende benævnt "PayPal"), i henhold til PayPal's vilkår for brug, der findes på https://www.paypal.com/de/webapps/mpp/ua/useragreement-full eller - hvis kunden ikke har en PayPal-konto - i henhold til vilkårene for betalinger uden PayPal-konto, der findes på https://www.paypal.com/de/webapps/mpp/ua/privacywax-full. Hvis kunden betaler ved hjælp af en betalingsmetode, der tilbydes af PayPal, og som kan vælges i onlinebestillingsprocessen, erklærer sælgeren allerede at acceptere kundens tilbud på det tidspunkt, hvor kunden klikker på den knap, der afslutter bestillingsprocessen.

2.5 Hvis betalingsmetoden "Amazon Payments" vælges, vil betalingen blive behandlet via betalingstjenesteudbyderen Amazon Payments Europe s.c.a., 38 avenue John F. Kennedy, L-1855 Luxembourg (i det følgende benævnt "Amazon"), underlagt Amazon Payments Europe-brugeraftalen, som kan ses på https://payments.amazon.de/help/201751590. Hvis kunden vælger "Amazon Payments" som betalingsmetode under onlinebestillingsprocessen, udsteder han også en betalingsordre til Amazon ved at klikke på den knap, der afslutter bestillingsprocessen. I dette tilfælde erklærer sælgeren allerede at acceptere kundens tilbud på det tidspunkt, hvor kunden udløser betalingsprocessen ved at klikke på den knap, der afslutter bestillingsprocessen.

2.6 Når et tilbud fremsættes via sælgers online-bestillingsformular, lagres kontraktteksten af sælgeren, efter at kontrakten er indgået, og sendes til kunden i tekstform (f.eks. e-mail, fax eller brev), efter at kunden har sendt sin ordre. Sælgeren må ikke gøre kontraktens tekst tilgængelig ud over dette. Hvis kunden har oprettet en brugerkonto i sælgerens online shop, inden han sender sin ordre, vil ordredataene blive arkiveret på sælgerens websted og vil være gratis tilgængelige for kunden via hans password-beskyttede brugerkonto ved at oplyse de tilsvarende login-oplysninger.

2.7 Inden kunden afgiver en bindende ordre via sælgers online-bestillingsformular, kan kunden identificere eventuelle indtastningsfejl ved at læse omhyggeligt de oplysninger, der vises på skærmen. Et effektivt teknisk middel til bedre genkendelse af indtastningsfejl kan være browserens forstørrelsesfunktion, ved hjælp af hvilken skærmen forstørres. Kunden kan rette sine indtastninger under den elektroniske bestillingsproces ved hjælp af de sædvanlige tastatur- og musefunktioner, indtil han klikker på den knap, der afslutter bestillingsprocessen.

2.8 Der kan indgås kontrakt på tysk og engelsk.

2.9 Ordrebehandling og kontakt foregår normalt via e-mail og automatiseret ordrebehandling. Kunden skal sikre sig, at den e-mailadresse, som han har opgivet til ordrebehandling, er korrekt, så e-mails, som sælgeren sender, kan modtages på denne adresse. Ved brug af SPAM-filtre skal kunden navnlig sikre sig, at alle e-mails, der sendes af sælgeren eller af tredjeparter, som sælgeren har bestilt til at behandle ordren, kan leveres.

3) Fortrydelsesret

3.1 Forbrugerne har generelt ret til at fortryde en aftale.

3.2 Yderligere oplysninger om fortrydelsesretten findes i sælgerens fortrydelsespolitik.

4) Priser og betalingsbetingelser

4.1 Medmindre andet er angivet i sælgers produktbeskrivelse, er de angivne priser totalpriser, som omfatter den lovpligtige merværdiafgift. Eventuelle yderligere leverings- og forsendelsesomkostninger angives separat i den respektive produktbeskrivelse.

4.2 Ved leverancer til lande uden for EU kan der i enkelte tilfælde opstå yderligere omkostninger, som sælgeren ikke er ansvarlig for, og som skal afholdes af kunden. Det drejer sig f.eks. om omkostninger ved kreditinstitutters pengeoverførsler (f.eks. overførselsgebyrer, vekselkursgebyrer) eller importafgifter eller skatter (f.eks. told). Sådanne omkostninger kan også påløbe i forbindelse med overførsel af midler, hvis leveringen ikke sker til et land uden for EU, men kunden foretager betalingen fra et land uden for EU.

4.3 Betalingsmuligheden/-mulighederne vil blive meddelt kunden i sælgerens online shop.

4.4 Hvis der er aftalt forudbetaling ved bankoverførsel, forfalder betalingen straks efter kontraktens indgåelse, medmindre parterne har aftalt en senere forfaldsdato.

4.5 Hvis betalingsmetoden "SOFORT" vælges, vil betalingen blive behandlet via betalingstjenesteudbyderen SOFORT GmbH, Theresienhöhe 12, 80339 München (i det følgende benævnt "SOFORT"). For at kunne betale fakturabeløbet via "SOFORT" skal kunden have en netbank-konto, der er aktiveret til deltagelse i "SOFORT", skal identificere sig i overensstemmelse hermed under betalingsprocessen og bekræfte betalingsinstruktionen til "SOFORT". Betalingstransaktionen vil blive gennemført umiddelbart derefter af "SOFORT", og kundens bankkonto vil blive debiteret. Kunden kan finde mere detaljerede oplysninger om betalingsmetoden "SOFORT" på internettet på https://www.klarna.com/sofort/ .

4.6 Hvis der vælges en betalingsmetode, der tilbydes via betalingstjenesten "Unzer", behandles betalingen via betalingstjenesteudbyderen Unzer Luxembourg S.A. société anonyme., 1, Place du Marché, L-6755 Grevenmacher, Luxembourg (i det følgende benævnt "Unzer"). De enkelte betalingsmetoder, der tilbydes via Unzer, meddeles kunden i sælgerens onlineshop. Unzer kan benytte sig af andre betalingstjenester til behandling af betalinger, for hvilke der kan gælde særlige betalingsbetingelser, som kunden kan blive informeret særskilt om. Yderligere oplysninger om "Unzer" findes på internettet på https://www.unzer.com/ .

4.7 Hvis betalingsmetoden køb på regning (kun for erhvervskunder) er valgt, skal købesummen betales, efter at varerne er blevet leveret og faktureret. I dette tilfælde skal købesummen betales inden for 10 (ti) dage efter modtagelse af fakturaen uden fradrag, medmindre andet er aftalt. Sælgeren forbeholder sig ret til kun at tilbyde betalingsmetoden køb på regning op til en vis ordremængde og til at afvise denne betalingsmetode, hvis den angivne ordremængde overskrides. I dette tilfælde vil sælgeren informere kunden om en tilsvarende betalingsbegrænsning i hans betalingsoplysninger i onlinebutikken. Sælgeren forbeholder sig også ret til at foretage en kreditvurdering ved valg af betalingsmetode køb på regning og til at afvise denne betalingsmetode i tilfælde af en negativ kreditvurdering.

4.8 Hvis betalingsmetoden "PayPal Direct Debit" er valgt, hæver PayPal fakturabeløbet fra kundens bankkonto, efter at der er udstedt et SEPA-direkteindbetalingsmandat, men ikke før udløbet af fristen for forudgående underretning på vegne af sælgeren. Forhåndsunderretning er enhver meddelelse (f.eks. faktura, police, kontrakt) til kunden, der annoncerer en debitering via SEPA Direct Debit. Hvis den direkte debitering ikke indfries på grund af utilstrækkelige midler på kontoen eller på grund af forkerte bankoplysninger, eller hvis kunden gør indsigelse mod den direkte debitering, selv om han ikke har ret til det, skal kunden betale de gebyrer, som det pågældende kreditinstitut har pådraget sig som følge af tilbagebetalingen, hvis han er ansvarlig for denne.

5) Leverings- og forsendelsesbetingelser

5.1 Levering af varer sker ved forsendelse til den leveringsadresse, som kunden har angivet, medmindre andet er aftalt. Ved behandlingen af transaktionen er den leveringsadresse, der er angivet i sælgerens ordrebehandling, afgørende.

5.2 Hvis leveringen af varerne mislykkes af årsager, som kunden er ansvarlig for, skal kunden afholde de rimelige omkostninger, som sælgeren har haft som følge heraf. Dette gælder ikke med hensyn til omkostningerne til returforsendelsen, hvis kunden faktisk udøver sin fortrydelsesret. I tilfælde af at kunden effektivt udøver sin fortrydelsesret, gælder bestemmelsen i sælgerens fortrydelsesvejledning for omkostningerne ved returnering af varerne.

5.3 Selvafhentning er ikke mulig af logistiske årsager.

5.4 Digitalt indhold overlades til kunden udelukkende i elektronisk form på følgende måde:

5.5 Licensnøgler overlades til kunden på følgende måde:

6) Tildeling af brugsrettigheder til digitalt indhold

6.1 Forudsat at der ikke følger andet af beskrivelsen i sælgerens online shop, giver sælgeren kunden en ikke-eksklusiv, lokal og tidsmæssigt ubegrænset ret til at bruge det afståede indhold til private og erhvervsmæssige formål.

6.2 Det er ikke tilladt at overføre indholdet til tredjemand eller at fremstille kopier til tredjemand uden for rammerne af disse betingelser, medmindre sælgeren har givet sit samtykke til en overførsel af den kontraktlige licens til tredjemand.

6.3 Indrømmelsen af rettigheder får først virkning, når kunden har betalt det kontraktmæssigt skyldige vederlag fuldt ud. Sælgeren kan foreløbigt tillade brugen af det kontraktlige indhold allerede inden dette tidspunkt. En sådan foreløbig tilladelse udgør ikke en overdragelse af rettigheder.

7) Tildeling af brugsrettigheder til licensnøgler

7.1 Den leverede licensnøgle giver kunden ret til at bruge den software eller det indhold, der fremgår af den respektive produktbeskrivelse, i det omfang, der er beskrevet deri.

7.2 Indrømmelsen af rettighederne træder først i kraft, når kunden har betalt det skyldige vederlag fuldt ud.

8) Ejendomsforbehold

Hvis sælgeren betaler forskud, beholder han ejendomsretten til de leverede varer, indtil den skyldige købspris er betalt fuldt ud.

9) Ansvar for mangler (garanti)

9.1 Hvis den købte vare er mangelfuld, gælder bestemmelserne om det lovbestemte ansvar for mangler.

9.2 Som undtagelse herfra gælder følgende for brugte varer: Reklamationer for mangler er udelukket, hvis manglen først opstår efter udløbet af et år fra varens levering. Mangler, der opstår inden for et år efter varens levering, kan gøres gældende inden for den lovbestemte forældelsesfrist. Forkortelsen af ansvarsperioden til et år gælder dog ikke for

9.3 Kunden anmodes om at reklamere over leverede varer med åbenlyse transportskader til leverandøren og at informere sælgeren herom. Hvis kunden ikke overholder dette, har det ingen betydning for hans juridiske eller kontraktmæssige krav på grund af mangler.

10) Indløsning af reklamekuponer

10.1 Værdikuponer, som sælgeren udsteder gratis som led i kampagner med en bestemt gyldighedsperiode, og som ikke kan købes af kunden (i det følgende benævnt "kampagnekuponer"), kan kun indløses i sælgerens online shop og kun i den angivne periode.

10.2 Enkelte produkter kan udelukkes fra kuponkampagnen, hvis en tilsvarende begrænsning følger af indholdet af kuponen til kampagnetilbuddet.

10.3 Kampagnekuponer kan kun indløses, før ordreprocessen er afsluttet. Efterfølgende modregning er ikke mulig.

10.4 Der kan kun indløses én rabatkupon pr. ordre.

10.5 Værdien af varerne skal mindst svare til beløbet på kampagnekuponen. Eventuel resterende kredit vil ikke blive refunderet af sælgeren.

10.6 Hvis værdien af kampagnekuponen ikke er tilstrækkelig til at dække ordren, kan en af de andre betalingsmetoder, som sælgeren tilbyder, vælges til at betale forskellen.

10.7 Kreditbeløbet på en kampagnekupon udbetales hverken kontant eller forrentes.

10.8 Kampagnekuponen refunderes ikke, hvis kunden returnerer de varer, der er betalt helt eller delvist med kampagnekuponen, inden for rammerne af sin lovbestemte fortrydelsesret.

10.9 Kampagnekuponen kan overdrages. Sælgeren kan foretage betaling med frigørende virkning til den respektive indehaver, der indløser kampagnekuponen i sælgerens online shop. Dette gælder ikke, hvis sælgeren har kendskab til eller groft uagtsomt har været uvidende om, at den pågældende indehaver er inhabil, juridisk uarbejdsdygtig eller ikke har repræsentativ myndighed.

11) Gældende lov

Alle juridiske forhold mellem parterne er underlagt Forbundsrepublikken Tysklands lovgivning med undtagelse af lovgivningen om internationalt salg af løsøre. For forbrugere gælder dette lovvalg kun i det omfang, den ydede beskyttelse ikke er ophævet ved ufravigelige bestemmelser i lovgivningen i den stat, hvor forbrugeren har sit sædvanlige opholdssted.

12) Sted med jurisdiktion

Hvis kunden er en købmand, en offentligretlig juridisk enhed eller en offentligretlig specialfond med hjemsted på Forbundsrepublikken Tysklands område, er den eksklusive værneting for alle tvister, der opstår i forbindelse med denne kontrakt, sælgers forretningssted. Hvis kunden har bopæl uden for Forbundsrepublikken Tysklands område, er sælgers forretningssted den eneste kompetente domstol for alle tvister, der opstår i forbindelse med denne kontrakt, hvis kontrakten eller krav, der opstår i forbindelse med kontrakten, kan henføres til kundens erhvervsmæssige eller kommercielle aktivitet. I de ovennævnte tilfælde har sælgeren dog under alle omstændigheder ret til at indbringe sagen for retten på kundens forretningssted.

13) Adfærdskodeks

14) Alternativ tvistbilæggelse

14.1 EU-Kommissionen stiller en platform til online tvistbilæggelse på internettet til rådighed på følgende link: https://ec.europa.eu/consumers/odr

Denne platform tjener som kontaktpunkt for udenretslig bilæggelse af tvister, der opstår i forbindelse med online-købs- eller tjenesteydelsesaftaler, som involverer en forbruger.

14.2 Sælgeren er hverken forpligtet til eller villig til at deltage i en tvistbilæggelsesprocedure ved et forbrugervoldgiftsnævn.

Kategorier