Chat with us, powered by LiveChat
JURIDISK
RESELLER
SOFTWARE ASSURANCE
Erhvervskunder
telephone
Hjælp med opsætningen
+49 69 173261340
 

Afbestillingsregler og afbestillingsformular

Forbrugerne har ret til fortrydelsesret i henhold til følgende bestemmelser, hvor en forbruger er enhver fysisk person, der indgår en retshandel med henblik på formål, som overvejende hverken kan henføres til hans erhvervsmæssige eller selvstændige erhvervsvirksomhed:

A. Afbestillingsregler

Ret til tilbagekaldelse

Du har ret til at annullere denne kontrakt inden for 14 dage uden at angive nogen grund.

For aftaler om levering af varer er fortrydelsesfristen fjorten dage fra den dag, hvor du eller en af dig udpeget tredjemand, som ikke er transportøren, har taget eller har taget de sidste varer i besiddelse.

For kontrakter om levering af data, der ikke er på et fysisk medium, og som er produceret og stillet til rådighed i digital form (digitalt indhold), er fortrydelsesfristen 14 dage fra den dag, hvor kontrakten indgås.

For at udøve din fortrydelsesret skal du meddele os (Wiresoft Ltd. & Co. KG, Opernplatz 14, 60313 Frankfurt am Main, Tyskland, tlf.: +49 (0)69 - 173261340, E-Mail:[email protected]) ved hjælp af en klar erklæring (f.eks. et brev sendt med posten, e-mail eller fax) om din beslutning om at fortryde denne aftale. Du kan bruge den vedlagte standardfortrydelsesformular til dette formål, som dog ikke er obligatorisk.

For at overholde fortrydelsesfristen er det tilstrækkeligt, at du sender meddelelsen om udøvelsen af fortrydelsesretten inden udløbet af fortrydelsesfristen.

Konsekvenser af tilbagekaldelsen

Hvis du fortryder denne aftale, skal vi tilbagebetale alle betalinger, som vi har modtaget fra dig, herunder leveringsomkostninger (med undtagelse af ekstra omkostninger, der skyldes, at du har valgt en anden leveringsform end den billigste standardlevering, som vi tilbyder), uden forsinkelse og senest 14 dage efter den dag, hvor vi modtog meddelelsen om din fortrydelse af denne aftale. Til denne tilbagebetaling vil vi bruge samme betalingsmiddel, som du brugte til den oprindelige transaktion, medmindre andet udtrykkeligt er aftalt med dig; du vil under ingen omstændigheder blive opkrævet gebyr for denne tilbagebetaling.

I forbindelse med kontrakter om levering af varer kan vi nægte tilbagebetaling, indtil vi har modtaget varerne tilbage, eller indtil du har fremlagt bevis for, at du har returneret varerne, alt efter hvad der kommer først.

Du skal returnere eller aflevere varerne til os uden forsinkelse og under alle omstændigheder senest 14 dage efter den dag, hvor du underretter os om ophævelsen af denne kontrakt. Fristen er overholdt, hvis du sender varen inden udløbet af fristen på 14 dage.

Du skal bære de direkte omkostninger ved returnering af varerne.

Du skal kun betale for et eventuelt værditab på varerne, hvis dette værditab skyldes håndtering af varerne, som ikke er nødvendig for at kontrollere varernes tilstand, egenskaber og funktion.

Udelukkelse eller for tidlig udløb af fortrydelsesretten

Fortrydelsesretten bortfalder før tid for aftaler om levering af lyd- eller videooptagelser eller computersoftware i en forseglet emballage, hvis forseglingen er blevet fjernet efter leveringen.

Fortrydelsesretten udløber før tid for kontrakter om levering af digitalt indhold, hvis vi har påbegyndt gennemførelsen af kontrakten, efter at du udtrykkeligt har accepteret, at vi påbegynder gennemførelsen af kontrakten før udløbet af fortrydelsesfristen, og du har bekræftet din viden over for os om, at du mister din fortrydelsesret ved din accept af, at vi påbegynder gennemførelsen af kontrakten.

Generelle anvisninger for returnering af varer

1) Undgå venligst at beskadige og forurene varerne. Returner venligst varerne til os i den originale emballage med alt tilbehør og med alle emballagekomponenter. Brug om nødvendigt en beskyttende ydre emballage. Hvis du ikke længere har den originale emballage, skal du bruge en passende emballage for at sikre tilstrækkelig beskyttelse mod transportskader.
2) Du må ikke returnere varerne til os med fragt.
3) Bemærk venligst, at de ovennævnte punkter 1-2 ikke er en forudsætning for effektiv udøvelse af fortrydelsesretten.

B. Afbestillingsformular

Hvis du ønsker at ophæve kontrakten, skal du udfylde denne formular og sende den tilbage.

Til

Wiresoft Ltd. & Co KGOpernplatz 1460313

Frankfurt am MainTysklandE-mail:

[email protected]Jeg/vi (*) fortryder hermed den kontrakt, som jeg/vi (*) har indgået om køb af følgende varer (*)/udførelse af følgende tjenesteydelse (*)

_______________________________________________________

_______________________________________________________

Bestilt den (*) ____________ / modtaget den (*) __________________


________________________________________________________Name des/der Verbraucher(s)


________________________________________________________Anschrift des/der Verbraucher(s)

________________________________________________________ Forbrugerens/forbrugernes underskrift (
kun i tilfælde af meddelelse på papir)


_________________________Datum

(*) Det ikke relevante overstreges

Kategorier