Chat with us, powered by LiveChat
JURIDISK
RESELLER
SOFTWARE ASSURANCE
Erhvervskunder
telephone
Hjælp med opsætningen
+49 69 173261340
 

Politik om beskyttelse af personlige oplysninger

1) Oplysninger om indsamling af personoplysninger og kontaktoplysninger om den ansvarlige person

1.I det følgende informerer vi dig om behandlingen af dine personoplysninger, når du bruger vores websted. Personoplysninger er i denne sammenhæng alle oplysninger, som gør det muligt at identificere dig personligt.

1.2 Den ansvarlige for databehandlingen på dette websted i henhold til den generelle forordning om databeskyttelse (DSGVO) er Wiresoft Ltd & Co KG, Opernplatz 14, 60313 Frankfurt am Main, Tyskland, tlf: [email protected]. Den registeransvarlige for personoplysninger er den fysiske eller juridiske person, der alene eller i fællesskab med andre bestemmer formålet med og midlerne til behandlingen af personoplysningerne.

1.3 Dette websted anvender SSL- eller TLS-kryptering af sikkerhedshensyn og for at beskytte overførslen af personoplysninger og andet fortroligt indhold (f.eks. ordrer eller forespørgsler til den dataansvarlige). Du kan genkende en krypteret forbindelse ved at se strengen "https://" og låsesymbolet i din browserlinje.

2) Indsamling af data, når du besøger vores websted

Når du bruger vores hjemmeside udelukkende til informationsformål, dvs. hvis du ikke registrerer dig eller på anden måde overfører oplysninger til os, indsamler vi kun data, som din browser overfører til vores server (såkaldte "serverlogfiler"). Når du besøger vores websted, indsamler vi følgende data, som er teknisk nødvendige for, at vi kan vise webstedet for dig:

 • Vores besøgte websted
 • Dato og klokkeslæt på adgangstidspunktet
 • Mængden af sendte data i bytes
 • Kilde/reference, hvorfra du kom til siden
 • Anvendt browser
 • Anvendt operativsystem
 • Anvendt IP-adresse (hvis relevant: i anonymiseret form)

Behandlingen foretages i overensstemmelse med art. 6, stk. 1, litra f, i DSGVO på grundlag af vores legitime interesse i at forbedre stabiliteten og funktionaliteten af vores websted. Oplysningerne videregives ikke og anvendes ikke på nogen anden måde. Vi forbeholder os dog ret til at kontrollere serverens logfiler efterfølgende, hvis der er konkrete tegn på ulovlig brug.

3) Cookies

For at gøre besøget på vores websted mere attraktivt og for at muliggøre brugen af visse funktioner bruger vi såkaldte cookies på forskellige sider. Det er små tekstfiler, som gemmes på din terminal. Nogle af de cookies, som vi bruger, slettes ved slutningen af browsersessionen, dvs. når du lukker din browser (såkaldte session cookies). Andre cookies forbliver på din slutenhed og gør det muligt at genkende din browser ved dit næste besøg (såkaldte permanente cookies). Hvis der sættes cookies, indsamler og behandler de visse brugeroplysninger som f.eks. browser- og lokaliseringsdata samt IP-adresseværdier i et individuelt omfang. Vedvarende cookies slettes automatisk efter et bestemt tidsrum, som kan variere afhængigt af cookien. Varigheden af den pågældende lagring af cookies kan du finde i oversigten over cookie-indstillingerne i din webbrowser.

I nogle tilfælde bruges cookies til at forenkle bestillingsprocessen ved at gemme indstillinger (f.eks. ved at huske indholdet af en virtuel indkøbskurv til et senere besøg på webstedet). Hvis personoplysninger også behandles af individuelle cookies, som vi anvender, sker behandlingen i overensstemmelse med art. 6, stk. 1, litra b DSGVO enten til opfyldelse af kontrakten, i overensstemmelse med art. 6, stk. 1, litra a DSGVO i tilfælde af givet samtykke eller i overensstemmelse med art. 6, stk. 1, litra f DSGVO for at beskytte vores legitime interesser i den bedst mulige funktionalitet af hjemmesiden samt en kundevenlig og effektiv udformning af besøget på siden.

Bemærk venligst, at du kan indstille din browser således, at du bliver informeret om indstillingen af cookies og kan beslutte individuelt, om du vil acceptere dem, eller du kan udelukke accept af cookies i visse tilfælde eller generelt. Hver browser er forskellig i den måde, den håndterer cookie-indstillinger på. Dette er beskrevet i hjælpemenuen i hver browser, som forklarer, hvordan du kan ændre dine cookie-indstillinger. Du kan finde dette for hver browser under følgende links:

Internet Explorer: https://support.microsoft.com/de-de/help/17442/windows-internet-explorer-delete-manage-cookies
Firefox: https://support.mozilla.org/de/kb/cookies-erlauben-und-ablehnen
Chrome: https://support.google.com/chrome/answer/95647?hl=de&hlrm=en
Safari: https://support.apple.com/de-de/guide/safari/sfri11471/12.0/mac/10.14
Opera: https://help.opera.com/de/latest/web-preferences/#cookies

Bemærk venligst, at hvis du ikke accepterer cookies, kan funktionaliteten af vores websted være begrænset, hvis du ikke accepterer cookies.

4) Kontakt med os

Når du kontakter os (f.eks. via kontaktformular eller e-mail), indsamles der personoplysninger. Hvilke data der indsamles i forbindelse med en kontaktformular, kan ses på den pågældende kontaktformular. Disse data opbevares og anvendes udelukkende med henblik på at besvare din henvendelse eller kontakte dig og den tilhørende tekniske administration. Retsgrundlaget for behandlingen af disse data er vores legitime interesse i at besvare din anmodning i overensstemmelse med artikel 6, stk. 1, litra f, i DSGVO. Hvis din kontakt har til formål at indgå en kontrakt, er det yderligere retsgrundlag for behandlingen art. 6, stk. 1, litra b, i DSGVO. Dine oplysninger slettes efter den endelige behandling af din anmodning. Dette er tilfældet, hvis det kan udledes af omstændighederne, at det pågældende spørgsmål er blevet endeligt afklaret, og forudsat at der ikke er lovbestemte tilbageholdelsesforpligtelser, der siger det modsatte.

5) Databehandling i forbindelse med åbning af en kundekonto og til kontraktbehandling

I henhold til artikel 6, stk. 1, litra b, i DSGVO vil personoplysninger fortsat blive indsamlet og behandlet, hvis du giver os dem med henblik på at gennemføre en kontrakt eller åbne en kundekonto. Hvilke data der indsamles, kan ses af de respektive indtastningsformularer. Det er til enhver tid muligt at slette din kundekonto ved at sende en besked til den ansvarlige persons ovennævnte adresse. Vi gemmer og bruger de oplysninger, som du har givet os, med henblik på at behandle kontrakten. Efter fuldstændig gennemførelse af kontrakten eller sletning af din kundekonto vil dine data blive blokeret med hensyn til skattemæssige og handelsretlige opbevaringsperioder og slettet efter udløbet af disse perioder, medmindre du udtrykkeligt har givet dit samtykke til en yderligere brug af dine data, eller vi har forbeholdt os en lovlig tilladt yderligere brug af data.

6) Brug af dine oplysninger til direkte reklame

Tilmelding til nyhedsbrevsdistributionsliste

Hvis du tilmelder dig vores e-mail-nyhedsbrev, sender vi dig regelmæssigt oplysninger om vores tilbud. De obligatoriske oplysninger til udsendelse af nyhedsbrevet er kun din e-mailadresse. Det er frivilligt at angive yderligere oplysninger, og de vil blive brugt til at henvende sig til dig personligt. Vi bruger den såkaldte dobbelt opt-in-procedure til at sende nyhedsbrevet. Det betyder, at vi kun sender dig et nyhedsbrev pr. e-mail, hvis du udtrykkeligt har bekræftet, at du har givet dit samtykke til at modtage nyhedsbreve. Vi sender dig derefter en e-mail med en bekræftelse, hvor vi beder dig bekræfte, at du ønsker at modtage nyhedsbrevet fremover ved at klikke på et passende link.

Ved at aktivere bekræftelseslinket giver du os dit samtykke til brugen af dine personoplysninger i henhold til art. 6, stk. 1, litra a, i DSGVO. Når du tilmelder dig nyhedsbrevet, gemmer vi din IP-adresse, som din internetudbyder (ISP) har opgivet, samt dato og klokkeslæt for tilmeldingen for senere at kunne spore et eventuelt misbrug af din e-mailadresse. De data, som vi indsamler, når du tilmelder dig nyhedsbrevet, vil udelukkende blive brugt til at henvende dig på en reklameagtig måde via nyhedsbrevet. Du kan til enhver tid afmelde dig nyhedsbrevet via det link, der er angivet til dette formål i nyhedsbrevet, eller ved at sende en tilsvarende meddelelse til den ansvarlige person, der er nævnt i begyndelsen. Når du har afmeldt dig, slettes din e-mailadresse straks fra vores nyhedsbrevsliste, medmindre du udtrykkeligt har givet dit samtykke til yderligere brug af dine data, eller vi forbeholder os retten til at bruge dine data på en måde, der går videre end dette, hvilket er tilladt i henhold til loven, og som vi informerer dig om i denne erklæring.

7) Databehandling til ordrebehandling

7.1 For at behandle din ordre samarbejder vi med nedenstående tjenesteudbyder(e), som helt eller delvist støtter os i forbindelse med gennemførelsen af indgåede kontrakter. Visse personoplysninger overføres til disse tjenesteudbydere i overensstemmelse med følgende oplysninger.

De personoplysninger, som vi indsamler, videregives som led i kontraktbehandlingen til det transportfirma, der har fået til opgave at foretage leveringen, i det omfang det er nødvendigt for leveringen af varerne. Vi videregiver dine betalingsoplysninger til det kreditinstitut, der har fået overdraget opgaven, inden for rammerne af betalingsafviklingen, i det omfang det er nødvendigt for betalingsafviklingen. Hvis der anvendes betalingstjenesteudbydere, informerer vi dig udtrykkeligt om dette nedenfor. Retsgrundlaget for overførslen af data er art. 6, stk. 1, litra b, i DSGVO.

7.2 Anvendelse af udbydere af betalingstjenester (betalingstjenester)

- Unzer (kreditkort)
Hvis du vælger en betalingsmetode fra betalingstjenesteudbyderen Unzer, foregår betalingsbehandlingen via betalingstjenesteudbyderen Unzer Luxembourg S.A. société anonyme.., 1, Place du Marché, L-6755 Grevenmacher, Luxembourg (i det følgende benævnt "Unzer"), til hvem vi videregiver de oplysninger, du har givet under bestillingsprocessen, sammen med oplysninger om din ordre (navn, adresse, IBAN, BIC, fakturabeløb, valuta og transaktionsnummer) i overensstemmelse med artikel 6, stk. 1, litra b), i DSGVO. Overførslen af dine data sker udelukkende med henblik på betalingsbehandling hos betalingstjenesteudbyderen Unzer og kun i det omfang, det er nødvendigt til dette formål.
- Paypal
Når du betaler via PayPal, kreditkort via PayPal, direkte debitering via PayPal eller - hvis det tilbydes - "køb på konto" eller "betaling i rater" via PayPal, videregiver vi dine betalingsdata til PayPal (Europe) S.a.r.l. et Cie, S.C.A., 22-24 Boulevard Royal, L-2449 Luxembourg (herefter "PayPal") som en del af betalingsbehandlingen. Overførslen finder sted i overensstemmelse med art. 6, stk. 1, litra b, i DSGVO og kun i det omfang, det er nødvendigt for betalingsbehandlingen.
PayPal forbeholder sig ret til at foretage en kreditvurdering af betalingsmetoderne kreditkort via PayPal, direkte debitering via PayPal eller - hvis det tilbydes - "køb på konto" eller "afdragsbetaling" via PayPal. Til dette formål kan dine betalingsoplysninger videregives til kreditvurderingsbureauer i overensstemmelse med artikel 6, stk. 1, litra f, i DSGVO på grundlag af PayPals legitime interesse i at fastslå din solvens. PayPal bruger resultatet af kreditkontrollen med hensyn til den statistiske sandsynlighed for manglende betaling med henblik på at træffe beslutning om at stille den pågældende betalingsmetode til rådighed. Kreditrapporten kan indeholde sandsynlighedsværdier (såkaldte scoreværdier). For så vidt som scoreværdierne indgår i resultatet af kreditrapporten, er de baseret på en videnskabeligt anerkendt matematisk-statistisk procedure. Beregningen af scoringsværdierne omfatter, men er ikke begrænset til, adressedata. Du kan finde yderligere oplysninger om databeskyttelseslovgivningen, herunder oplysninger om de anvendte kreditvurderingsbureauer, i PayPals databeskyttelseserklæring: https://www.paypal.com/de/webapps/mpp/ua/privacy-full
Du kan til enhver tid gøre indsigelse mod denne behandling af dine oplysninger ved at sende en meddelelse til PayPal. PayPal kan dog stadig være berettiget til at behandle dine personoplysninger, hvis det er nødvendigt for den kontraktmæssige behandling af betalinger.
- SOFORT
Hvis du vælger betalingsmetoden "SOFORT", vil betalingen blive behandlet af betalingstjenesteudbyderen SOFORT GmbH, Theresienhöhe 12, 80339 München, Tyskland (i det følgende benævnt "SOFORT"), til hvem vi videregiver dine oplysninger, som du har givet under bestillingsprocessen, sammen med oplysninger om din ordre i overensstemmelse med art. 6, stk. 1, litra b DSGVO. Sofort GmbH er en del af Klarna Group (Klarna Bank AB (publ), Sveavägen 46, 11134 Stockholm, Sverige). Dine data vil kun blive videregivet med henblik på betalingsbehandling med betalingstjenesteudbyderen SOFORT og kun i det omfang, det er nødvendigt til dette formål. Du kan få yderligere oplysninger om SOFORTs databeskyttelsespolitik på følgende internetadresse: https://www.klarna.com/sofort/datenschutz.

7.3 Gennemførelse af kreditværdighedskontrol

- Tesch mediafinanz GmbH
Hvis vi leverer forudbetalte ydelser (f.eks. levering på regning), forbeholder vi os ret til at foretage en kreditvurdering på grundlag af matematisk-statistiske procedurer for at beskytte vores legitime interesse i at fastslå vores kunders solvens. I overensstemmelse med artikel 6, stk. 1, litra f, i DSGVO videregiver vi de personoplysninger, der er nødvendige for en kreditværdighedskontrol, til følgende tjenesteudbyder:
Tesch mediafinanz GmbH
Weiße Breite 5
49084 Osnabrück
Kreditværdighedsoplysningerne kan indeholde sandsynlighedsværdier (såkaldte scoreværdier). For så vidt som scoreværdierne indgår i resultatet af kreditrapporten, er de baseret på en videnskabeligt anerkendt matematisk-statistisk procedure. Beregningen af scoringsværdierne omfatter, men er ikke begrænset til, adressedata. Vi bruger resultatet af kreditvurderingen med hensyn til den statistiske sandsynlighed for manglende betaling med henblik på at træffe beslutning om etablering, gennemførelse eller afslutning af et kontraktforhold.
Du kan til enhver tid gøre indsigelse mod denne behandling af dine oplysninger ved at sende en meddelelse til den dataansvarlige eller til det ovennævnte kreditbureau. Vi kan dog stadig være berettiget til at behandle dine personoplysninger, hvis det er nødvendigt for at behandle betalinger i overensstemmelse med kontrakten.

8) Online markedsføring

8.1 Brug af Google Ads-konverteringssporing

Dette websted bruger online-annonceringsprogrammet "Google Ads" og inden for rammerne af Google Ads konverteringssporing af Google Ireland Limited, Gordon House, 4 Barrow St, Dublin, D04 E5W5, Irland ("Google"). Vi bruger tilbuddet Google Ads til at gøre opmærksom på vores attraktive tilbud ved hjælp af reklamemedier (såkaldte Google Adwords) på eksterne websteder. Vi kan fastslå, hvor vellykkede de enkelte reklameforanstaltninger er i forhold til dataene fra reklamekampagnerne. Vores mål er at vise dig reklamer, der er interessante for dig, at gøre vores websted mere interessant for dig og at opnå en rimelig beregning af reklameomkostningerne.

Cookien til sporing af konverteringer sættes, når en bruger klikker på en annonce, der er placeret af Google Ads. Cookies er små tekstfiler, der gemmes på din terminal. Disse cookies mister normalt deres gyldighed efter 30 dage og bruges ikke til personlig identifikation. Hvis brugeren besøger visse sider på dette websted, og cookien endnu ikke er udløbet, kan Google og vi genkende, at brugeren har klikket på annoncen og er blevet omdirigeret til denne side. Hver Google Ads-kunde modtager en anden cookie. Derfor kan cookies ikke spores på tværs af Google Ads-kunders websteder. De oplysninger, der indsamles ved hjælp af konverteringscookien, bruges til at generere konverteringsstatistikker for Google Ads-kunder, der har valgt at tilmelde sig konverteringssporing. Kunderne får det samlede antal brugere, der har klikket på deres annonce og er blevet omdirigeret til en side med et tag til sporing af konvertering. De modtager dog ikke oplysninger, der identificerer brugerne personligt. Hvis du ikke ønsker at deltage i sporingen, kan du blokere denne brug ved at deaktivere Googles cookie til konverteringssporing via din internetbrowser under nøgleordet "brugerindstillinger". Du vil så ikke blive medtaget i statistikkerne for sporing af konvertering. Vi bruger Google Ads på baggrund af vores legitime interesse i målrettet annoncering i henhold til artikel 6, stk. 1, litra f, i DSGVO. I forbindelse med brugen af Google Ads kan der også ske en overførsel af personoplysninger til servere hos Google LLC. i USA.

I tilfælde af at personoplysninger overføres til Google LLC., som er baseret i USA, har Google LLC. certificeret sig selv for den amerikansk-europæiske databeskyttelsesaftale "Privacy Shield", som garanterer overholdelse af det databeskyttelsesniveau, der gælder i EU. Et aktuelt certifikat kan ses her: https://www.privacyshield.gov/list

Du kan finde flere oplysninger om Googles politik om beskyttelse af personlige oplysninger på følgende internetadresse: https://www.google.de/policies/privacy/

Du kan permanent deaktivere cookies for annoncepræferencer ved at vælge de relevante indstillinger i din browsersoftware eller ved at downloade og installere browser-plugin'et, der er tilgængeligt på følgende link:
https://www.google.com/settings/ads/plugin?hl=de

Bemærk venligst, at visse funktioner på dette websted muligvis ikke er tilgængelige eller kan være begrænsede, hvis du har deaktiveret brugen af cookies.

I det omfang det er lovpligtigt, har vi indhentet dit samtykke i henhold til artikel 6, stk. 1, litra a, i DSGVO til behandling af dine data som beskrevet ovenfor. Du kan til enhver tid tilbagekalde dit samtykke med virkning for fremtiden. For at gøre brug af din tilbagekaldelse skal du følge den ovenfor beskrevne mulighed for at gøre indsigelse.

9) Webanalysetjenester

Google (Universal) Analytics

Google (Universal) Analytics
Dette websted bruger Google (Universal) Analytics, en webanalysetjeneste, der leveres af Google Ireland Limited, Gordon House, 4 Barrow St, Dublin, D04 E5W5, Irland ("Google"). Google (Universal) Analytics bruger "cookies", som er tekstfiler, der placeres på din computer, til at hjælpe webstedet med at analysere, hvordan brugerne bruger webstedet. De oplysninger, der genereres af cookien om din brug af webstedet (herunder din IP-adresse), overføres til og gemmes af Google på servere i USA.
Dette websted bruger udelukkende Google (Universal) Analytics udelukkende med udvidelsen "_anonymizeIp()", som sikrer anonymisering af IP-adressen ved at forkorte den og udelukker en direkte personlig reference. Med denne udvidelse forkorter Google din IP-adresse på forhånd inden for EU's medlemsstater eller i andre kontraherende stater i aftalen om Det Europæiske Økonomiske Samarbejdsområde. Kun i undtagelsestilfælde vil den fulde IP-adresse blive overført til en server hos Google LLC. i USA og forkortet der. I disse undtagelsestilfælde udføres denne behandling i overensstemmelse med artikel 6, stk. 1, litra f, i DSGVO på grundlag af vores legitime interesse i statistisk analyse af brugeradfærd med henblik på optimering og markedsføring.
Google vil på vores vegne bruge disse oplysninger til at evaluere din brug af webstedet, udarbejde rapporter om webstedsaktivitet og levere andre tjenester til os vedrørende webstedsaktivitet og internetbrug. Den IP-adresse, som din browser overfører som en del af Google (Universal) Analytics, vil ikke blive slået sammen med andre Google-data.
Du kan afvise brugen af cookies ved at vælge de relevante indstillinger i din browser. Vi gør dog opmærksom på, at du i dette tilfælde muligvis ikke kan bruge alle funktionerne på dette websted fuldt ud. Du kan også forhindre indsamling af data genereret af cookien og relateret til din brug af hjemmesiden (herunder din IP-adresse) til Google og Googles behandling af disse data ved at downloade og installere browser-plugin'et, der er tilgængeligt på følgende link:
https://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=de
Som et alternativ til browser-plugin'et eller i browsere på mobile enheder kan du klikke på følgende link for at indstille en opt-out-cookie, der forhindrer Google Analytics i at indsamle data på denne hjemmeside i fremtiden (denne opt-out-cookie fungerer kun i denne browser og kun for dette domæne. Hvis du sletter dine cookies i denne browser, skal du klikke på dette link igen):  Deaktiver Google Analytics
Yderligere oplysninger om Google (Universal) Analytics findes her: https://policies.google.com/privacy?hl=de&gl=de
I tilfælde af at personoplysninger overføres til Google LLC. i USA, har Google LLC. certificeret sig selv for den amerikansk-europæiske databeskyttelsesaftale "Privacy Shield", som sikrer overholdelse af det gældende databeskyttelsesniveau i EU. Et aktuelt certifikat kan ses her: https://www.privacyshield.gov/list
I det omfang det er lovpligtigt, har vi indhentet dit samtykke i henhold til art. 6, stk. 1, litra a, i DSGVO til behandling af dine data som beskrevet ovenfor. Du kan til enhver tid tilbagekalde dit samtykke med virkning for fremtiden. For at gøre brug af din tilbagekaldelse skal du følge den ovenfor beskrevne mulighed for at gøre indsigelse.

10) Retargeting/ Remarketing/ Referral advertising

Bing Ads (Microsoft Corporation) Universal Event Tracking
Dette websted bruger Universal Event Tracking af konverteringssporingsteknologien "Bing Ads" fra Microsoft (Microsoft Corporation, One Microsoft Way, Redmond, WA 98052-6399, USA).
Ved brug af Universal Event Tracking placeres der et tag på hver side på vores websted, som interagerer med konverteringscookien, der er indstillet af Microsoft Bing Ads. Denne interaktion sporer brugeradfærd på vores websted og sender de indsamlede oplysninger til Microsoft Bing Ads. Formålet hermed er, at visse foruddefinerede mål, f.eks. køb eller kundeemner, kan registreres og evalueres statistisk for at gøre målretning og indhold af vores tilbud mere interesseorienteret. Taggene bruges ikke til at identificere brugerne personligt på noget tidspunkt.
Hvis overførslen af oplysninger om brugeradfærd til Microsoft Bing Ads omfatter personlige brugerdata, sker dette i overensstemmelse med art. 6, stk. 1, litra f DSGVO på grundlag af vores legitime interesse i den statistiske evaluering af produktannoncernes succes i Microsoft Bing Ads og brugerens købsadfærd og tjener dermed til at optimere vores onlinetilbud.
Microsoft Corporation, der er baseret i USA, er certificeret i henhold til den amerikansk-europæiske databeskyttelsesaftale "Privacy Shield", som sikrer overholdelse af det databeskyttelsesniveau, der gælder i EU.
Hvis du ikke ønsker at deltage i sporingen, kan du gøre indsigelse mod dette ved at deaktivere Bing Ads-cookien til konverteringssporing via din internetbrowser under brugerindstillinger. Du vil så ikke blive medtaget i statistikkerne over konverteringssporing. Du kan også kontrollere, om Microsofts reklamecookies er indstillet i din browser, og deaktivere dem ved at bruge opt-out-siden for EU-forbrugere http://www.youronlinechoices.com/de/praferenzmanagement/
.
Du kan få yderligere oplysninger om databeskyttelsesbestemmelserne for Microsoft Bing Ads på følgende internetadresse: https://privacy.microsoft.com/de-de/privacystatement
I det omfang, det er lovpligtigt, har vi indhentet dit samtykke i henhold til artikel 6, stk. 1, litra a), i DSGVO til behandling af dine data som beskrevet ovenfor. Du kan til enhver tid tilbagekalde dit samtykke med virkning for fremtiden. For at gøre brug af din tilbagekaldelse skal du følge den ovennævnte mulighed for at gøre indsigelse.

Google Ads Remarketing
Vores websted bruger funktionerne i Google Ads Remarketing, hvormed vi reklamerer for dette websted i Googles søgeresultater samt på tredjepartswebsteder. Udbyderen er Google Ireland Limited, Gordon House, 4 Barrow St, Dublin, D04 E5W5, Irland ("Google"). Til dette formål indsætter Google en cookie i browseren på din terminal, som automatisk muliggør interessebaseret annoncering ved hjælp af et pseudonymt cookie-id og på grundlag af de sider, du besøger. Behandlingen er baseret på vores legitime interesse i en optimal markedsføring af vores hjemmeside i overensstemmelse med art. 6, stk. 1, litra f, i DSGVO.
Yderligere databehandling finder kun sted, hvis du har givet dit samtykke til, at Google sammenkobler din browserhistorik på internettet og i apps med din Google-konto og bruger oplysninger fra din Google-konto til at tilpasse de annoncer, du ser på internettet. I dette tilfælde vil Google, hvis de er logget ind på Google, mens de ser sider på vores websted, bruge dine data sammen med Google Analytics-data til at oprette og definere målrettede lister til remarketing på tværs af enheder. Til dette formål vil dine personlige data midlertidigt blive sammenkoblet af Google med Google Analytics-data for at danne målgrupper. I forbindelse med brugen af Google Ads Remarketing kan personoplysninger også blive overført til servere hos Google LLC. i USA.
Du kan permanent deaktivere indstillingen af cookies for annoncepræferencer ved at downloade og installere den browser-plugin, der findes på følgende link: https://www.google.com/settings/ads/onweb/
Du kan også få oplysninger om indstillingen af cookies og foretage indstillinger herom hos Digital Advertising Alliance på internetadressen www.aboutads.info. Endelig kan du indstille din browser, så du bliver informeret om indstillingen af cookies og individuelt kan beslutte, om du vil acceptere dem eller udelukke accept af cookies i visse tilfælde eller generelt. Hvis du ikke accepterer cookies, kan funktionaliteten af vores websted være begrænset.
I tilfælde af at personoplysninger overføres til Google LLC., som er baseret i USA, har Google LLC. certificeret sig selv for den amerikansk-europæiske databeskyttelsesaftale "Privacy Shield", som garanterer overholdelse af det databeskyttelsesniveau, der gælder i EU. Et aktuelt certifikat kan ses her: https://www.privacyshield.gov/list
Yderligere oplysninger og databeskyttelsesbestemmelser vedrørende reklamer og Google kan ses her:
https://www.google.com/policies/technologies/ads/
I det omfang det er lovpligtigt, har vi indhentet dit samtykke i henhold til artikel 6, stk. 1, litra a, i DSGVO til behandling af dine data som beskrevet ovenfor. Du kan til enhver tid tilbagekalde dit samtykke med virkning for fremtiden. For at gøre brug af din tilbagekaldelse skal du følge den ovenfor beskrevne mulighed for at gøre indsigelse.

11) Brug af et live chat-system

LiveChat Inc.
Dette websted bruger teknologi fra LiveChat Inc, 101 Arch Street, 8th Floor, Boston MA 02110, USA (www.livechat.com) til at indsamle og gemme pseudonymiserede data med henblik på webanalyse og til at drive live chat-systemet, som bruges til at besvare live supportforespørgsler. Ud fra disse pseudonymiserede data kan der oprettes brugsprofiler under et pseudonym. Cookies kan bruges til dette formål. Cookies er små tekstfiler, der gemmes lokalt i cachen i den besøgendes internetbrowser. Cookies gør det bl.a. muligt at genkende internetbrowseren. Hvis de oplysninger, der indsamles på denne måde, har en personlig reference, udføres behandlingen i overensstemmelse med art. 6, stk. 1, litra f, i DSGVO på grundlag af vores legitime interesse i effektiv kundeservice og statistisk analyse af brugeradfærd med henblik på optimering.
De data, der indsamles ved hjælp af LiveChat-teknologier, vil ikke blive brugt til at identificere den besøgende på dette websted personligt uden den pågældende persons særskilte samtykke og vil ikke blive sammenlagt med personlige data om indehaveren af pseudonymet. For at undgå lagring af LiveChat-cookies kan du indstille din internetbrowser på en sådan måde, at der ikke kan gemmes cookies på din computer i fremtiden, eller at allerede lagrede cookies slettes. Hvis du slår alle cookies fra, kan det dog betyde, at nogle funktioner på vores internetsider ikke længere kan udføres. Du kan til enhver tid deaktivere indsamlingen og lagringen af data med henblik på oprettelse af en pseudonymiseret brugerprofil med virkning for fremtiden ved at sende os din indsigelse uformelt pr. e-mail til den e-mailadresse, der er angivet i aftrykket.
LiveChat Inc. med base i USA er certificeret i henhold til den amerikansk-europæiske databeskyttelsesaftale "Privacy Shield", som sikrer overholdelse af det databeskyttelsesniveau, der gælder i EU.

12) Værktøj og andet

Google reCAPTCHA

På dette websted bruger vi også reCAPTCHA-funktionen fra Google Ireland Limited, Gordon House, 4 Barrow St, Dublin, 4 Barrow St, Dublin, D04 E5W5, Irland ("Google"). Denne funktion bruges primært til at skelne mellem, om et input er foretaget af en fysisk person eller misbruges af en maskine og automatiseret behandling. Tjenesten omfatter afsendelse af IP-adressen og eventuelt andre data, som Google har brug for til reCAPTCHA-tjenesten, til Google og udføres i overensstemmelse med artikel 6, stk. 1, litra f), i DSGVO på grundlag af vores legitime interesse i at bestemme det individuelle ansvar på internettet og forebygge misbrug og spam. I forbindelse med brugen af Google reCAPTCHA kan der også ske en overførsel af personlige data til servere hos Google LLC. i USA.

I tilfælde af at personoplysninger overføres til Google LLC., som er baseret i USA, har Google LLC. certificeret sig selv for den amerikansk-europæiske databeskyttelsesaftale "Privacy Shield", som garanterer overholdelse af det databeskyttelsesniveau, der gælder i EU. Et aktuelt certifikat kan ses her: https://www.privacyshield.gov/list

Yderligere oplysninger om Google reCAPTCHA og Googles politik om beskyttelse af personlige oplysninger findes på: https://www.google.com/intl/de/policies/privacy/

I det omfang det er lovpligtigt, har vi indhentet dit samtykke til behandlingen af dine data som beskrevet ovenfor i overensstemmelse med art. 6, stk. 1, litra a, i DSGVO. Du kan til enhver tid tilbagekalde dit samtykke med virkning for fremtiden. Hvis du vil gøre brug af din tilbagekaldelse, skal du følge den mulighed, der er beskrevet ovenfor for at gøre indsigelse.

13) Den registreredes rettigheder

13.1 Den gældende databeskyttelseslovgivning giver dig omfattende rettigheder (ret til information og indgreb) over for den dataansvarlige i forbindelse med behandlingen af dine personoplysninger, som vi informerer dig om nedenfor:

 • Ret til indsigt i henhold til artikel 15 i DSGVO: Du har især ret til at få oplysninger om dine personoplysninger, som vi behandler, behandlingsformålene, de kategorier af personoplysninger, der behandles, de modtagere eller kategorier af modtagere, som dine oplysninger er blevet eller vil blive videregivet til, den planlagte opbevaringsperiode eller kriterierne for fastlæggelse af opbevaringsperioden, eksistensen af en ret til berigtigelse, sletning, begrænsning af behandling, indsigelse mod behandling, klage til en tilsynsmyndighed, oprindelsen af dine data, hvis de ikke er blevet indsamlet fra dig af os, eksistensen af automatiseret beslutningstagning, herunder profilering, og, hvis det er relevant, meningsfulde oplysninger om den involverede logik og omfanget og de tilsigtede virkninger af en sådan behandling, der vedrører dig, samt din ret til at blive informeret om, hvilke garantier der findes i overensstemmelse med artikel 46 i GDPR, hvis dine data overføres til tredjelande;
 • Ret til berigtigelse i henhold til artikel 16 i DSGVO: Du har ret til at få urigtige data om dig rettet uden forsinkelse og/eller til at få ufuldstændige data, som vi har gemt hos os, suppleret;
 • Ret til sletning i henhold til artikel 17 i DSGVO: Du har ret til at kræve, at dine personoplysninger slettes, hvis kravene i artikel 17, stk. 1, i DSGVO er opfyldt. Denne ret eksisterer dog ikke, navnlig hvis behandlingen er nødvendig for at udøve retten til ytringsfrihed og informationsfrihed, for at opfylde en retlig forpligtelse, af hensyn til offentlige interesser eller for at gøre retskrav gældende, gøre dem gældende eller forsvare dem;
 • Ret til begrænsning af behandlingen i henhold til artikel 18 i DSGVO: Du har ret til at anmode om begrænsning af behandlingen af dine personoplysninger, så længe nøjagtigheden af dine data, som du bestrider, er ved at blive kontrolleret; hvis du nægter sletning af dine data på grund af ulovlig databehandling og i stedet anmoder om begrænsning af behandlingen af dine data; hvis du har brug for dine data til at gøre krav gældende, udøve eller forsvare juridiske krav, efter at vi ikke længere har brug for disse data, efter at formålet er nået; eller hvis du har gjort indsigelse af grunde, der vedrører din særlige situation, så længe det endnu ikke er blevet fastslået, om vores legitime grunde har forrang;
 • Ret til oplysninger i henhold til artikel 19 i DSGVO: Hvis du har gjort retten til berigtigelse, sletning eller begrænsning af behandlingen gældende over for den dataansvarlige, er den dataansvarlige forpligtet til at informere alle modtagere, som personoplysningerne om dig er blevet videregivet til, om denne berigtigelse eller sletning af oplysningerne eller begrænsning af behandlingen, medmindre dette viser sig at være umuligt eller indebærer en uforholdsmæssig stor indsats. Du har ret til at blive informeret om disse modtagere.
 • Ret til dataportabilitet i henhold til artikel 20 i DSGVO: Du har ret til at modtage dine personoplysninger, som du har givet os i et struktureret, fælles og maskinlæsbart format eller til at anmode om at få dem overført til en anden dataansvarlig, i det omfang det er teknisk muligt;
 • Ret til at tilbagekalde et givet samtykke i henhold til artikel 7, stk. 3, i DSGVO: Du har ret til at tilbagekalde et engang givet samtykke til behandling af data til enhver tid med virkning for fremtiden. I tilfælde af tilbagekaldelse sletter vi straks de pågældende data, medmindre videre behandling kan baseres på et retsgrundlag for behandling uden samtykke. Tilbagekaldelsen af samtykket påvirker ikke lovligheden af den behandling, der er foretaget på grundlag af samtykket indtil tilbagekaldelsen;
 • Ret til at indgive en klage i henhold til artikel 77 i GDPR: Hvis du mener, at behandlingen af personoplysninger om dig er i strid med GDPR, har du - uden at det berører andre administrative eller retslige retsmidler - ret til at indgive en klage til en tilsynsmyndighed, navnlig i den medlemsstat, hvor du bor, arbejder eller hvor den påståede overtrædelse finder sted.

13.2 INDSIGELSESRET

HVIS VI BEHANDLER DINE PERSONOPLYSNINGER INDEN FOR RAMMERNE AF EN INTERESSEAFVEJNING PÅ GRUNDLAG AF VORES OVERORDNEDE LEGITIME INTERESSE, HAR DU RET TIL AT GØRE INDSIGELSE MOD DENNE BEHANDLING MED VIRKNING FOR FREMTIDEN TIL ENHVER TID AF GRUNDE, DER SKYLDES DIN SÆRLIGE SITUATION.
HVIS DU GØR BRUG AF DIN RET TIL AT GØRE INDSIGELSE, STOPPER VI BEHANDLINGEN AF DE PÅGÆLDENDE OPLYSNINGER. VI FORBEHOLDER OS DOG RETTEN TIL AT FORTSÆTTE BEHANDLINGEN, HVIS VI KAN PÅVISE TVINGENDE LEGITIME GRUNDE TIL BEHANDLINGEN, SOM GÅR FORUD FOR DINE INTERESSER, GRUNDLÆGGENDE RETTIGHEDER OG FRIHEDSRETTIGHEDER, ELLER HVIS BEHANDLINGEN SKER MED HENBLIK PÅ AT GØRE RETSKRAV GÆLDENDE, UDØVE ELLER FORSVARE RETSKRAV.

HVIS VI BEHANDLER DINE PERSONOPLYSNINGER MED HENBLIK PÅ DIREKTE MARKEDSFØRING, HAR DU RET TIL TIL ENHVER TID AT GØRE INDSIGELSE MOD BEHANDLINGEN AF DINE PERSONOPLYSNINGER MED HENBLIK PÅ EN SÅDAN MARKEDSFØRING. DU KAN UDØVE DIN RET TIL AT GØRE INDSIGELSE SOM BESKREVET OVENFOR.

HVIS DU GØR BRUG AF DIN RET TIL AT GØRE INDSIGELSE, VIL VI OPHØRE MED AT BEHANDLE DE PÅGÆLDENDE OPLYSNINGER TIL DIREKTE MARKEDSFØRINGSFORMÅL.

14) Varighed af opbevaring af personoplysninger

Varigheden af opbevaringen af personoplysninger måles på grundlag af det respektive retsgrundlag, behandlingsformålet og - hvis det er relevant - desuden på grundlag af den respektive lovbestemte opbevaringsperiode (f.eks. opbevaringsperioder i henhold til handels- og skattelovgivningen).

Når personoplysninger behandles på grundlag af et udtrykkeligt samtykke i henhold til artikel 6, stk. 1, litra a), i DSGVO, opbevares disse oplysninger, indtil den pågældende person tilbagekalder sit samtykke.

Hvis der er lovbestemte opbevaringsperioder for data, der behandles inden for rammerne af juridiske eller kvasi-juridiske forpligtelser på grundlag af art. 6, stk. 1, litra b) DSGVO, vil disse data blive slettet rutinemæssigt efter udløbet af opbevaringsperioderne, forudsat at de ikke længere er nødvendige for opfyldelsen af kontrakten eller indledningen af kontrakten og/eller at der ikke er nogen legitim interesse fra vores side i fortsat at opbevare dem.

Ved behandling af personoplysninger på grundlag af artikel 6, stk. 1, litra f), i DSGVO opbevares disse oplysninger, indtil den registrerede udøver sin ret til at gøre indsigelse i henhold til artikel 21, stk. 1, i DSGVO, medmindre vi kan påvise tvingende legitime grunde til behandlingen, som vejer tungere end den registreredes interesser, rettigheder og frihedsrettigheder, eller behandlingen tjener til at gøre retskrav gældende, udøve eller forsvare retskrav.

Ved behandling af personoplysninger med henblik på direkte markedsføring på grundlag af artikel 6, stk. 1, litra f), i DSGVO opbevares disse oplysninger, indtil den registrerede udøver sin ret til at gøre indsigelse i henhold til artikel 21, stk. 2, i DSGVO.

Medmindre andet er anført i de øvrige oplysninger i denne erklæring om specifikke behandlingssituationer, vil lagrede personoplysninger i øvrigt blive slettet, når de ikke længere er nødvendige til de formål, hvortil de blev indsamlet eller på anden måde behandlet.

Kategorier