AUTORISERET ORIGINALT PRODUKT
FORSENDELSE INDEN FOR 24 TIMER
SUPPORT VIA CHAT, E-MAIL OG TELEFON
GRATIS HOTLINE +4969 - 173261340
 

Retlig situation

"En softwareproducent kan ikke modsætte sig videresalg af sine brugte licenser (...) . Den eksklusive ret til at distribuere en (...) programkopi udtømmes med det første salg."

 

Retlig situation vedrørende handel med brugt software

EU-Domstolen, dom af 3.7.2012, sag C-128/11

Softwareproducenterne kan ikke forsvare sig mod videresalg af brugt software. Den eksklusive ret til at distribuere programkopien udtømmes med det første salg. Domstolen fastslår i denne dom, at princippet om konsumption af retten til distribution ikke kun finder anvendelse, når softwarekopier sælges på databærere, men også når de distribueres ved download fra virksomhedens hjemmeside.

Dom af 01.03.2016 afsagt af udbudskammeret i Münster, ref. VK 1-2/16

Udelukkelse af allerede anvendt software fra udbud er i strid med lovgivningen om offentlige indkøb. Udbudskammeret i Münster-regionen har således præciseret, at brugt software ikke længere kan udelukkes fra udbud. Specifikationen af ny software fra Microsoft er i strid med princippet om neutralitet i forbindelse med udbud. En sådan begrænsning kunne ikke længere være objektivt begrundet. Brugte licenser er ikke afvigelser fra originalen. Tværtimod er de ikke til at skelne fra den oprindelige version. VK Münster anbefaler købere af brugt software at få certificeret afinstallationen af kopien. Dette kan aftales i kontrakten ved hjælp af en såkaldt fritagelsesaftale. En yderligere identifikation af rettighedskæden er ikke nødvendig og kan ikke kræves.

Dom afsagt af Forbundsdomstolen den 17.7.2013, sag nr. I ZR 129/08

I sin dom fra 2013 bekræftede forbundsdomstolen, at handel med brugte softwarelicenser er lovlig. Omkring et år efter EF-Domstolen behandlede BGH også den juridiske situation i forbindelse med handel med brugte softwarelicenser. Den bekræftede Domstolens afgørelse i sin helhed.

BGH, dom af 11.12.2014, sag nr. I ZR 8/13

Bundesgerichtshof fastslår, at Domstolens dom også er relevant for volumenlicensaftaler og deres opsplitning. Med denne afgørelse afviste BGH Adobes appel i sin helhed. Derfor gælder det nu, at softwarelicenser fra volumenkontrakter kan sælges individuelt. Køb af individuelle brugte licenser fra volumenkontrakter er således juridisk sikkert og er på ingen måde risikabelt for køberne af brugt software.

Wiresoft Ltd. & Co. KG er din pålidelige partner for køb og salg af brugte volumenlicenser. Vi tilbyder kun originale varer og lader deres forsyningskæde kontrollere af revisionsfirmaer. Det samme gælder for licenser fra tidligere ejere, som ikke kan bruges. Med købet modtager du alle de dokumenter, du har brug for til lovlig brug af den brugte software!

OLG, dom af august 2016, ref. 406 HKO 148/16

Oberlandesgericht Hamburg har fastslået, at der ikke kan kræves offentliggørelse af rettighedskæden. Med denne afgørelse sætter OLG en stopper for udtalelsen om, at det er nødvendigt at oplyse om rettighedskæden, dvs. om de tidligere ejere af en licens, for at kunne handle med brugt software.

Sidst set